Павел Стоянов

Учител по английски език

Доброто в нашето училище е в смелия подход, с който се стреми към осъществяване на своите идеи. Непрекъснатото усъвършенстване, бързината на приспособяване към новите непрестанно променящи се условия са сигурен признак за успешно училище. Различното е в индивидуалния подход, който позволява много повече свобода на изразяване на личните умения и желания.