Мария Ангелова

Учител по български език и литература

Магистър, специалност Българска филология с 18 години педагогически стаж.

В работата си винаги съм се водила от идеята за справедливост и коректност към всеки ученик. Ценя трудолюбието и стремежа за напредък у всеки човек. Поощрявам честността и добрите намерения.