Красимира Гюдженова

Учител по физика и астрономия

Магистър от СУ “Св.Климент Охридски”- специалност: физика на полупроводниците. Придобита педагогическа правоспособност от ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”.

Преподавател по приложна физика в Добруджански технологичен колеж в продължение на девет години.