Диана Драганова

Начален учител

Завършила ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност Начална училищна педагогика. Преподавател по математика в начален етап и математическа школа „ Леонардо”. Подготвя ученици от 1-3 клас за математически състезания, олимпиади и външни проверки. Педагогически стаж – 30 години.