Детелина Василева

Учител по български език и литература, по музика в Начален етап

Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от ШУ “Епископ Константин Преславски“,
Магистър „Музикална предагогика“ от АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев“. Притежава V квалификационна
степен. Работила в ХГ “Св.св.Кирил и Методий“ гр. Добрич, СУ“Св. Кл. Охридски“ гр. Добрич.
Педагогически стаж над 28 години.

Професионално портфолио