Адриана Вълчева

Учител по български език и литература

Доброто образование е единствената сигурна инвестиция.

Затова, независимо от съдържанието на учебната програма, смятам, че е моя отговорност децата:

  • да декодират това, което се изисква от тях, като прецизират начина, по който ще представят поставената им задача;
  • да различават легитимните източници на информация от останалия  информационен шум;
  • да умеят с търпение и концентрация да отсяват необходимата им към момента информация;
  • да оценяват адекватно изработеното от тях, като стойностното му реализиране да бъде водещата цел в учебно-образователния процес;
  • да умеят да уважават труда на останалите в този своеобразен протоколектив;
  • Вярвам, че постиженията на всички ученици не биха могли да бъдат еднакви. Учителят е този, който трябва да води персонално развитието на своя възпитаник, стремейки се към максимума според индивидуалните му качества и потребности.

Повече за Адриана Вълчева можете да прочетете тук.