УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID

Въпреки че нашето училище се справи изключително успешно с преминаването в електронна среда през изминалата учебна година, за всички нас е повече от ясно, че училището освен образователна има съществена социална функция, че прекият контакт учител – ученик – родител не може да бъде заменен с екран и дигитална класна стая. За това, ние от Ръководството на ЧСУ „Леонардо да Винчи” заедно с нашите колеги – учители, административен, медицински и помощен персонал се подготвяме да посрещнем нашите ученици и техните семейства за новата учебна година при спазване на противоепидемичните мерки, засилен контрол и план за работа, както в реална, така и в хибридна (смесена) и/или електронна среда.

Като взехме под внимание указанията и заповедите на здравното министерство и РЗИ, предлагаме на вашето внимание проект на „Училищен план за откриване и безопасност на учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19”.

Както винаги до сега ЧСУ „Леонардо да Винчи” се ангажира да осигури качествена и модерна образователна среда и система за нашите ученици като същевременно гарантира безопасна среда. Ние осъзнаваме, че изпълнението на настоящия план няма да е възможно без сътрудничеството, комуникацията и взаимното разбиране между семействата на нашите ученици и училището. Нашият план включва подходящи и изпитани предпазни мерки за безопасност и ясни очертания на нашите възможности за образование, както в традиционна училищна среда, така и в електронна. Планът включва и т.нар. хибридна форма на дневно разписание, при която само следобедните занятия на учениците са изнесени в онлайн среда (20% от учебното разписание).