Участие на София Осипова в Националния кръг олимпиада по Химия

София Осипова от 12 клас на ЧСУ “Леонардо да Винчи” е единственият представител на област Добрич, допуснат за участие в Националния кръг на 55-та олимпиадата по Химия и опазване на околната среда! На 18-19 март в Стара Загора нашата ученичка ще участва в съревнование с други 27 ученици от 11-12 клас от страната. За поредна година, екипната работа на г-н Димчев и бъдещите химици и медици, в лицето на наши гимназисти от профил “Природни науки”, дава отлични резултати на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.