Участие в международната олимпиада Кингс

За втора година нашите ученици от началното училище взеха активно участие в Международната олимпиада Кингс като участниците във финалния кръг получиха грамоти за отлично представяне. С дипломи- първа и втора степен бяха отличени Пламен Тодоров и Александра Георгиева от I клас, Кристиан Петров от II клас, Даниел Митев от III клас, Белослава Гандева от IV клас. С диплом за отлична подготовка беше наградено и ЧЕУ “Леонардо да Винчи”.

Международна ученическа олимпиада Кингс е образователна платформа за провеждане на олимпиади, която предоставя възможност на ученици от 1-ви до 8-ми клас да проверят знанията си по 7 предмета. Кингс отговаря на съвременните изисквания за организиране на състезания и се провежда на територията на шест държави, които са: България, Литва, Полша, Азербайджан, Грузия и Индия.

За периода на трите сезона, които бяха проведени в България, над 58 000 ученици взеха участие в първи кръг и провериха знанията си безплатно. Броят на учителите, които са се регистрирали и са станали част от семейството на Кингс, продължава да расте и достигна 3 900. В състезанието участват над 1 450 училища.