Тържество на детска градина “Леонардо”

Празнично занятие проведоха децата от Целодневна детска градина “Леонардо”. Това беше и последното занятие на 4-та група, които наесен ще бъдат ученици в първи клас. Всички рецитираха, пяха и демонстрираха своите знания, които са натрупали през годината.