ТРАНСФОРМИРАНА КЛАСНА СТАЯ

Трансформираната класна стая“ или „Преобразената класна стая“  е съвременен образователен подход , подходящ за деца от предучилищни групи и началното училище. В рамките на един ден от месеца/седмицата  пространството на класната стая се превръща в нещо ново или различно, служейки за естествен декор на изучаваното в дадения момент. Целта на трансформацията е да предоставим на нашите ученици опит, докато практикуват/учат съдържанието.

Повече за метода можете да намерите на училищния блог Нашата умна, училищна екосистема.

Снимките и видеото са от трансформирана класна стая, в която учиха и се забавляваха деца от 3-та и 4-та група и 1 и 2 клас на Частно училище “Леонардо да Винчи”. Урокът бе проведен на 31 януари 2023 г.