ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е включено в системата за държавно финансиране на училищата. Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране е нормативно определена и се приспада от дължимата от родителите такса за обучение.

Таксата включва:

 • Целодневно обучение по държавните образователни стандарти и учебни програми
 • Самоподготовка в училище и допълнителни занимания по математика, български език и STEAM
 • Интензивно обучение по английски език с участие на учител от Великобритания по системите на Кеймбридж училища
 • Социално-емоционално учене за подобряване на социалните умения  у детето
 • Спортни занимания
 • Логопед
 • Застраховка
 • Медицинско обслужване
 • Услуги, подлежащи на допълнително заплащане:
 • Обедно хранене, като цената се договаря за всяка учебна година
 • Допълнителни извънкласни занимания като- шах, тенис, пиано, екскурзии, ходене на театър и други съобразно желанията на родителите и на децата
 • Подготовка за международни сертификати – Кеймбридж (английски език)
 • Всички допълнителни, извънкласни занимания, бели и зелени училища, лагери и други се заплащат допълнително, съобразно желанието на родителите и децата

Годишната такса за обучение за учебната 2023/2024 година е 4390 лв.

При ранно записване от 1 февруари до 31 март 2023 г. таксата е в размер на 3951 лв. при еднократно плащане.

Отстъпки:
10% отстъпка от годишната такса за второ и трето дете от едно семейство.