ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е включено в системата за държавно финансиране на училищата. Сумата, която трябва да получи всеки ученик по държавното финансиране е нормативно определена и се приспада от дължимата от родителите такса за обучение.


Годишната такса за обучение за учебната 2022/2023 година е 3960 лв. Периодът е от 15.09.2021 година до 14.09.2022 година.

Таксата включва:
Обучение по държавните образователни стандарти и учебни програми;
Допълнителни консултации по общообразователни предмети;
Интензивно обучение по английски език (до 10 учебни часа на седмица )с участие на учител от Великобритания по системите на Кеймбридж училища;
Интензивно обучение по втори и трети чужд език (френски/ немски/италиански/ китайски език), съобразно избраната паралелка
Маркетинг на таланта- Кариерно консултиране
Спортни занимания;
Застраховка
Медицинско обслужване

Услуги, подлежащи на допълнително заплащане:
Допълнителни извънкласни занимания, екскурзии, ходене на театър и други съобразно желанията на родителите и на учениците
Подготовка за международни сертификати Cambridge (английски език);
Компенсиращи учебни часове по отделни предмети в случай на установено трайно изоставане по отделни предмети или при преместване от друго училище по време на учебната година
Подготовка на документи за кандидатстване в университети в чужбина

Отстъпки:
10 % отстъпка за второ и трето дете от едно семейство.

Таксата може да се заплаща на 10 равни вноски БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ