Стипендиантската програма на Частно профилирано училище „Леонардо да Винчи”  е отворена за настоящи и бъдещи ученици на училището от V до XI клас през учебната 2024/2025 година!

Краен срок за кандидатстване 29 февруари 2024 г.

От своето създаване през 2007 година до сега ЧСУ „Леонардо да Винчи” предоставя стипендии на ученици с изяви в областта на природните науки, математиката, ИКТ, изкуството и спорта. Успешен стипендиант на училището е всеки, с много добър успех и поведение, готов да вложи значителни усилия в учебния процес и в областта, в която иска да се развива.

Получаването на стипендия е привилегия, но и отговорност!

За да продължи да получава стипендия през следващата учебна година, ученикът трябва да има успех минимум много добър 5.00, както и академични постижения и/или такива в областта на спорта и/или културата. 

Стипендията покрива годишната такса за обучение на един ученик, учебници на библиотечен принцип, медицинско обслужване и ученическа застраховка, пътувания в чужбина по проекти на училището. 

Стипендията не включва ежедневните разходи на ученика за храна и транспорт, както и платени ученически екскурзии.

Профилите, в които могат да кандидатстват учениците за учебната 2024/2025 година са:

  1. “Чуждоезиков”
  2. “Математически със засилено обучение по английски език”
  3. „Природни науки – STEM”

Необходими документи при кандидатстването са:

  • официална справка от настоящото училище с оценките от първия срок на учебната 2024 – 2025 година или копие на ученически бележник,
  • детайли от лична карта или паспорт на родител/настойник;
  • онлайн формуляр за кандидатстване за стипендия за безплатно обучение в ЧСУ “Леонардо да Винчи” 

 За повече информация следете страницата на училището или позвънете на тел.058602418, 0888242746