Световен ден за борба с тормоза в училище

На 28.02.2024 г., по случай “Световния ден за борба с тормоза в училище”, в ЧЕУ „Леонардо да Винчи“ се провежда избор на „Кавалер и дама на честта“
Конкурсът е възможност да популяризираме положителното поведение и да затвърдим така нужните ни в днешно време ценности като доброта, съпричастност и уважение в училищната общност и извън нея.
Конкурсът е отворен за всички момичета и момчета в училище, разделени на 3 възрастови групи: I-IV клас; V-VII; VIII-XII клас
Критерии:
1. Обноски и етикет: Учтивост, любезност и внимание към другите.
2. Уважение: Към връстници, учители и служители на училището.
3. Доброта и състрадание: примери за доброта, съпричастност и помощ към другите.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 1 март 2024 г.