Обучение в прогимназия

Прием в прогимназия

Учебни планове

Такси

Прогимназиалният етап в обучението на учениците е свързан с редица промени, както с преход от началното училище към гимназията, така и с израстването на детето в юноша. За да могат децата успешно да преминат през този нелек период, нашата цел е да  предоставим различни възможности за себепознание, откриване и експериментиране в социален и академичен аспект. Това е и времето, в което учениците се учат да носят отговорност за своето академично развитие и поведение в обществото.

През втория етап от обучението в ЧСУ  „Леонардо да Винчи“ продължава интензивната подготовка по английски език, математика и ИТ като до 7 клас учениците изучават задължителните предмети от общообразователния цикъл и се подготвят за националното външно оценяване в 7 клас.

Ученици, успешно положили изпитите от националното външно оценяване в 7 клас имат възможност да продължат образованието си в гимназиален етап.