Срокове за записване

Ранно записване

От 4 януари до 29 февруари  2024 г.

Редовно записване

От 1 март до 31 май 2024 г.

Късно записване

От 1 юни 2024 г.

Попълване на онлайн формуляр за прием. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ В ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА ЧСУ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

Прием в 8 клас

За обучение в 8 клас кандидатстват ученици, завършили прогимназиален етап на обучение в България или чужбина.

Попълване на онлайн формуляр за прием. 

Събеседване с ръководството на училището. Срещата се осъществява след предварително записване на телефон: 058602418 или 0888242746.

Провеждане на диагностичен тест по английски език за определяне нивото на езикова компетентност на ученика.

След теста се провежда събеседване с училищния психолог по определена тема за определяне нивото на социални и комуникационни умения.  Услугата е безплатна. 

Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника . Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием и заплащане на такса, съгласно анекс към договор за обучение.

Други необходими документи:

Копие на акт за раждане на детето;

Удостоверение за завършен клас- към 30 юни;

Удостоверение за преместване- ако има такова;

Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини

 

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В КЛАСА И НЕ ПО- КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ КРАЯ НА УЧЕБНИЯ СРОК ИЛИ УЧЕБНАТА ГОДИНА.

 

Завършилите прогимназиален етап в нашето училище се записват с предимство в ОСМИ клас!

Прием в 9, 10 и 11 клас

 

Попълване на онлайн формуляр за прием. 

Събеседване с ръководството на училището. Срещата се осъществява след предварително записване на телефон: 058602418 или 0888242746.

Провеждане на диагностичен тест по английски език за определяне нивото на езикова компетентност на ученика.

След теста се провежда събеседване с училищния психолог по определена тема за определяне нивото на социални и комуникационни умения.  Услугата е безплатна. 

Записване: Записването става с подписване на договор за обучение и комплект документи по образец между училището и родителя/ настойника . Училището се ангажира да пази място на детето до 5 работни дни след успешно приключена процедура за прием и заплащане на такса, съгласно анекс към договор за обучение.

Други необходими документи:

Копие на акт за раждане на детето;

Удостоверение за завършен клас- към 30 юни;

Удостоверение за преместване- ако има такова;

Лична здравна профилактична карта с нанесени ваксини

УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНИЦИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА В КЛАСА И НЕ ПО- КЪСНО ОТ 1 МЕСЕЦ ПРЕДИ КРАЯ НА УЧЕБНИЯ СРОК ИЛИ УЧЕБНАТА ГОДИНА.