Защо да изберете нашето училище?

Ние предлагаме:

 • Индивидуален подход и плавен преход през отделните етапи на училищното образование – училището заедно със семейството възпитават и изграждат от детето знаеща и можеща личност;
 • ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е доказан лидер в обучението по английски език и е обявен за подготвителен и изпитен център за Кеймбридж сертификати;
 • Интензивна подготовка и отлично представяне на НВО и ДЗИ;
 • Възможност за индивидуална профилирана подготовка в 11 и 12 клас с цел успешен прием в университет;
 • Собствени програми за социално- емоционално учене, здравословен начин на живот и избор на бъдеща кариера;
 • Самостоятелна модерна училищна база сред чисто парково пространство и защитена среда;

Прием за учебната 2024 - 2025 година

I-ви клас: 12 деца в целодневна организация на обучение (повече информация потърсете в секция НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ)

V-ти клас: 2 паралелки с интензивна подготовка по английски език и математика (повече информация потърсете в секция ПРОГИМНАЗИЯ)

VIII-ми клас: 2 паралелки с профили „Чужд език – английски, немски или френски “ и „Природни науки“

XI-ти клас: желаещи за индивидуално профилирано обучение „Чужд език – английски, немски, френски “; „Математика “, „Природни науки“ (повече информация потърсете в секция ГИМНАЗИЯ)

Стъпки за кандидатстване

 1. Свържете се с нас: телефон 0888242746; 058602418; е-mail: leonardodobrich@gmail.com

Ще получите детайлна информация за училището, както и насоки по процедурата за кандидатстване.

 

 1. Попълнете онлайн формуляра

 1. Среща на детето и негов родител с директора на училището и психолога на училището. Разговор за училищната нагласа и бъдещи планове и мечти на детето.
 2. Насрочване на дата на диагностичен общообразователен тест за прием в 5, 8 и 11 клас и диагностика на училищна готовност за прием в 1 клас. Настоящи ученици на училището и деца от ДГ „Леонардо да Винчи“ не полагат тест.
 3. Сключване на договор за обучение

При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното приобщаване на ученика към общността на ЧСУ “Леонардо да Винчи”. По време на периода се работи в пряка връзка с родителите при необходимост.

Такси

Базова такса за учебна година: 4670,00 лв.

Ранно записване от 03.01.2024 г. до 29.02.2024 г.- еднократна такса от 4203,00 лв.

При второ дете 20% отстъпка от базовата такса.

Редовно записване от 01.03.2024 г. до 31.05.2024 г.– еднократна такса от 4670,00 лв.

При второ дете 10% отстъпка от базовата такса. 

Минимум 20% от учениците в училище се обучават безплатно.

Стипендии

За поредна година училището е одобрено за държавно финансиране и предлага стипендии за ученици, показали високи постижения на областни олимпиади, в изкуството и спорта.

(повече информация за Стипендиантската ни програма можете да намерите тук)