Обучение

Обучението на учениците от началния етап на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ се провежда по утвърдени и развиващи се иновативни учебни програми. То е неделима част от възприетия от училището интегрален подход, който творчески съчетава традиционните и модерни образователни методи на преподаване. Възприетите от нас принципи поставят в центъра на образователния процес детето с неговите индивидуални особености, заложби и нужди.

Нашата цел е да подготвим детето за предизвикателствата на модерния свят като му дадем нужните социални умения, знания и практически опит. Учебните програми са съобразени както с държавните образователни изисквания, така и включват допълнителни иновативни програми:

Ранно чуждоезиково обучение

Като подготвителен и изпитен център за придобиване на Кеймбридж езикови сертификати училището предлага на своите възпитаници засилено обучение по чужд език от 1 клас. Фокусът на обучение е изграждането на основни езикови умения и постоянна употреба на езика, за да могат децата да го усвоят естествено и да го използват без притеснения. По време на началното си образование нашите ученици се явяват на изпитите за детските сертификати на Кеймбридж, а отличните резултати им помагат да изградят самочувствие и ги мотивират да продължават да дават най-доброто от себе си.

Проектно-базирано обучение

Иновативност в обучението в начален етап е проектно-базираното обучение. То поставя основите на развитие на критично мислене, екипност, планиране, както и управление на личното време.  Проектно-базираното обучение дава възможност на учениците да  разширят познанията си по различни теми, както и да развият креативността и въображението си. Работата с други деца в екип изгражда отношения на взаимно уважение и толерантност. Чрез различни проекти – като например създаване на еко база „Леонардо“, изработване на макети, измисляне на собствен край на дадена история, трансформирана класна стая – се изгражда цялостен образ за изучаваните теми в часовете по различните предмети. Това благоприятства достигането до специфичния начин на учене на всяко дете.

Любов към изкуствата

В училище използваме доказани във времето подходи за подобряване на мотивацията за учене и когнитивните постижения на учениците посредством изучаване на музикален инструмент, пеене и четенето на художествена литература. Нашите висококвалифицирани учители използват подобен интердисциплинарен подход, съчетавайки часовете по литература с тези по музика и изобразително изкуство. В училище разполагаме с богата библиотека от детски книги, комикси и списания.

Физическа активност и спорт

Специално внимание в обучителния процес е отделено на физическата активност на децата в началното училище, тъй като тя дава основа за изграждане на здравословен начин на живот от ранна възраст. С помощта на специалисти в областта на спорта децата изграждат физически навици, развиват постоянство, дисциплина, умение за работа в екип и стремеж към постигане на определена цел. Към началното училище е сформиран детски отбор по волейбол. Като извънкласна дейност училището предлага „Тенис“, „Йога“ , „Шах“, „Бадминтон“ и „Тенис на маса“. По време на училищния ден децата прекарват почивките си играейки навън в защитена среда в двора и парка на училището.

Хранене и здравословен начин на живот

Част от цялостното развитие на детето е насочена към водене на здравословен и природосъобразен начин на живот. В ЧСУ „Леонардо да Винчи” вярваме, че балансът между пълноценното хранене и физическата активност са предпоставка за израстване на здрави, силни и активни млади хора. От 2015 година училището е обявено за “Wellness school”- училище, предоставящо здравословна и защитена среда и обучение. Разработена е програма „Умения за живот“ сред акцентите на която са здравословното хранене и физическата активност при децата от началния етап на образование. Програмата преминава през всички етапи на обучение като цели да подготви физически и емоционално учениците за промените, които настъпват в тях в процеса на израстване и за значението на природосъобразния начин на живот.

В училището е осигурено постоянно медицинско лице с опит в работата с деца и ученици. В началото на деня се провежда задължителен медицински филтър. Четири пъти на ден се провежда дезинфекцията на всички повърхности в училището, а на санитарните помещения на всеки половин час. Разполагаме с перфектно оборудван медицински кабинет.

Екипът ни се допълва и от психолог, който е насреща за консултации по всяко време през деня, както и логопед, който работи с учениците при необходимост.

Училището има сключен договор с “Просперити- Варна” (Вип- бебе ), които гарантират прясно приготвена, здравословна и разнообразна храна в ежедневното меню. Всички ястия се сервират на място в столовата на училището.