ОБУЧЕНИЕ

Прогимназиалният етап в обучението на учениците е свързан с редица промени, както с преход от началното училище към гимназията, така и с израстването на детето в юноша. За да могат децата успешно да преминат през този нелек период, нашата цел е да  предоставим различни възможности за себепознание, откриване и експериментиране в социален и академичен аспект. Това е и времето, в което учениците се учат да носят отговорност за своето академично развитие и поведение в обществото.

През втория етап от обучението в ЧСУ  „Леонардо да Винчи“ продължава интензивната подготовка по английски език, математика и ИТ като до 7 клас учениците изучават задължителните предмети от общообразователния цикъл и се подготвят за националното външно оценяване в 7 клас.

Ученици, успешно положили изпитите от националното външно оценяване в 7 клас имат възможност да продължат образованието си в гимназиален етап.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

През прогимназиалния етап подготовката на учениците по чужд език включва изучаване на 1 чужд език – английски език или на 2 чужди езика- английски език и втори по избор на родителя и ученика (немски/ френски/италиански ). При желание учениците, изучавали интензивно английски език, полагат изпит за придобиване на международен езиков сертификат по английски език KET/PET.

МЕТОДИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

С включването на отделни учебни предмети по природни и социални науки и технологии учениците от прогимназиалния етап се изправят с нелеки предизвикателства да усвоят много и различна информация за сравнително кратко време. С цел да облекчим прехода от началното училище към прогимназията, обучението за учениците от 5 клас е целодневно като в следобедните часове са включени самоподготовки и консултации по отделни учебни предмети. В допълнение  в ежедневната работа са включени методи като работа по проекти и зададени, идентифицирани проблеми от ежедневието като замърсяване на околната среда, нездравословен начин на живот, лични финанси, заплахи и дезинформация в социалните медии. В специално изградена лаборатория учениците изучават природни науки като в обучението са включени практически и лабораторни упражнения.

ЗДРАВЕ

В училището е осигурено постоянно медицинско лице с опит в работата с деца и ученици. В началото на деня се провежда задължителен медицински филтър. Четири пъти на ден се провежда дезинфекцията на всички повърхности в училището, а на санитарните помещения на всеки половин час. Разполагаме с перфектно оборудван медицински кабинет. Екипът ни се допълва и от психолог, който е насреща за консултации по всяко време през деня.