Отбелязваме своя патрон Леонардо да Винчи

На днешната дата, преди 569 години, в едно малко италианско градче, недалеч от Флоренция, се ражда Леонардо да Винчи – ренесансовият гений, събрал в едно образа на изобретателя, инженера, архитекта, скулптора, учения- естествоизпитател, художника… Изумително и до днес остава, как за един човешки живот от 75 години Леонардо успява да промени света и в продължение на повече от четири века неговите открития, изобретения, идеи и творчество да бъдат основа за напредъка на човечеството. Способността му да комбинира наука и изкуство ражда символа на новаторската мисъл „Витрувианския човек“- земния човек вписан в космическия кръг.

Днес, на 15 април е повод за празник не на отделно училище, град или държава. Днес е повод да празнува цялото човечество, сред което се раждат гении като Леонардо, които променят хода на човешката история и облика на планетата Земя. Днес, повече от всеки друг път, ние се нуждаем от вяра в силите и способността на човешкия род не просто да оцелее, но да открие нов смисъл и мисия в живота.Днес и ние- леонардовци, от едно малко далечно градче, в източния край на Европа празнуваме рождената дата на нашия патрон и силно вярвам, че сред нашите ученици има и ще има последователи на Леонардо, бъдещи учени, инженери, художници, архитекти, визионери, които ще променят света към по-добро! Човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му!

Честит празник, Леонардовци!

 

 

Празничен концерт, сътворен от учениците от Начален етап

Проследете “Полетът на Леонардо”

Едно виртуално пътешествие, сътворено от нашите ученици и учителят им по английски език Павел Стоянов.

Разгледайте нашия дневник за Дните на Леонардо