Обучение

Прием

Учебни планове

Такси

Начално училище “Леонардо да Винчи” е част от образователния комплекс “Да Винчи”, чиято основна цел е да предлага модерно и конкурентно образование, адекватно на съвременния динамичен и технологичен свят. Нашата авторска програма, която развиваме вече 15 години е предназначена да образова цялостно детето – физически, интелектуално, емоционално и социално. Ние се стремим да изградим в нашите ученици увереност, независимост, упоритост, устойчивост и уважение!

В безопасна, стимулираща и близка до природата среда ние подготвяме нашите най-малки ученици за успех в следващите образователни етапи. 

Стремим се в училище да се спазват следните правила:

  • Играй екипно, носи лична отговорност!
  • Не критикувай, ако нямаш по-добро алтернативно предложение!
  • Гради доверие и бъди в постоянен диалог формат: „учители – родители – ученици“!
  • Възнаграждавай инициативността, поемането на отговорност и поемането на риск!
  • Спазвай сроковете и бъди дисциплиниран!
  • Бъди комбинативен, креативен и любознателен!
  • Учи се непрекъснато! Така ставаш все по-добър, в това което правиш!