Мотивационна среща за ученици „Моето кариерно развитие“

Пилотна мотивационна среща за ученици на тема „Моето кариерно развитие“, се проведе вчера в ЧСУ “Леонардо да Винчи”. Събитието бе организирано от Европа Директно – Добрич и училището. На срещата присъстваха над 20 младежи от 8 до 11 клас. Целта бе използване на приложения за самооценка на възможностите и уменията за избор на подходяща кариера и професия.
Първата стъпка при избора на професия, кариерно ориентиране и образование, което може да осигури достъп до желаната работа, е самооценката на личностните качества, интересите и уменията. В рамките на проект MOWE UP на ТПП Добрич, бяха създадени три инструмента за кариерна самооценка, чието предназначение е да оцени тези качества на индивида, които имат значение за успешна кариера. Трите инструмента – Инструмент за самооценка на личността (личните качества), Инструмент за самооценка на индивидуалните интереси и Инструмент за самооценка на умения и знания, които могат да бъдат приложени в различни професии – се основават на предсказуемо мислене, като позволяват всеки сам да направи своя оценка на личните си знания, на очакванията си за кариера и развитие, на собствените си умения, които могат да бъдат да приложени и в други сфери на развитие.
Учениците се регистрираха на платформата www.moweup.eu и попълниха тестовете на лаптоп, или от мобилния си телефон.
Събитието е в рамките на Европейската година на уменията, която стартира от 9 май – Деня на Европа.