Мобилност по проект “Climate connect”

Ученици от ЧСУ “Леонардо да Винчи” участваха в мобилност по проект “Climate connect”, Програма Еразъм +, в гр. Мадрид, Испания. Традиционно училището ни е партньор и координатор на много международни проекти. Настоящият “Климатът ни свързва” е възможност да споделим с партньори от Кипър, Испания и Португалия за нашите екологични училищни проекти и инициативи, както и да научим, как успешно да организираме екологични кампании и да повишим знанията и отговорността на цялото ни общество за климатичните проблеми.