Математически турнир “Черноризец Храбър”

На 1 ноември 2021 г. се проведе тридесетото юбилейно издание на Математическия турнир “Черноризец Храбър”.

Школата по математика и информатика към ЧСУ “Леонардо да Винчи” с ръководител, математикът Сашо Зафиров за поредна година е организатор на състезанието в област Добрич.
Първото издание на турнира е проведено на 1 ноември 1992 г. в чест на Деня на Народните будители.
Участниците са разделени на 6 възрастови групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас и 11-12 клас.

Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. Състезанието е под формата на тест с 5 избираеми отговора, който е от 15 задачи за 2 клас, 20 задачи за 3-6 клас, 25 за 7-8 клас и 30 задачи за 9-12 клас.

Научна, методическа и организационна координация се осъществява от екип на ИМИ-БАН (Координатори) с ръководител проф. Борислав Лазаров (Национален координатор).

Официалната страница на Турнира е http://www.math.bas.bg/ch. На нея се публикува информация за резултатите на участниците, която съдържа имената, училище и град, клас и получени точки.