На въпроса „Какви фрази бихте използвали да опишете училището на Вашето дете?” родителите споделиха:

„Накратко: индивидуално занимание и отношение към учениците, заинтересованост от бъдещето им и др.”

„Ако искате детето ви да учи,а не само да ходи на училище……индивидуални домашни, според възможностите.”

„Предоствя възможност за отлична подготовка по чужди езици възлагане на индивидуални домашни задачи, според възможностите на ученика.”

„Оценяваме усилията и желанието на създателите на този “различен свят” , което в нашите условия, и с манталитета на народа ни си е направо ГЕРОЙСТВО!”

„Много добър избор на училище. Там моето дете се научи да учи.”

„МОДЕРНО, АВАНГАРДНО, АМБИЦИОЗНИ УЧИТЕЛИ.”

„Обучението се провежда в спокойна обстановка.”

„Иска ми се да кажа АМБИЦИОЗНО и СТАРАТЕЛНО.”

„Сина ми го определи като РЕЗУЛТАТНО.”

„Отлично обучение.”

„Много добро обучение и с възможност с реализация.”

„Спокойна среда, индивидуален подход.”

„Над средното ниво за града.”

„Уважение на индивидуалността.”

„Амбиция, резултати, бъдеще.”

„Полезно, амбициозно, със стремеж към дисциплина.”

„По-добро от масовите училища, перспективно с оглед евентуално продължаване на образованието в чужбина.”

„Обгрижване, внимание, професионално предаване на материала.”

„Перфектно обучение, добра дисциплина, спокойствие и възможност за развитие на високо ниво.”

„Много харесвам учителите на моето дете. Всички са чудесни!”

„Добро училище в центъра на града.”

„Обучението се провежда в спокойна обстановка.”

„Нека децата ни растат в училище, а не на улицата.”

„Втори дом за нашите деца.”

„Това е училище, в което учителите имат индивидуален подход към всяко дете. Децата са обучавани, възпитавани и обгрижвани по начин, който им позволява да изявяват себе си, да разбират, че са обичани и подкрепяни. Това е училище, в което правилата са важни и учителите правят всичко възможно те да се спазват. Резултатите на децата са най-добрия показател за това колко добро е училището.”