Частно училище и детска градина

“Леонардо да Винчи”

бул. “Русия” 2-Е

9305 гр. Добрич, България

Телефон за връзка: 058 602 418, 0879463466, 0885046137

e-mail: 

ЧСУ “Леонардо да Винчи”

leonardodobrich@gmail.com

info-800326@edu.mon.bg

ЧДГ “Леонардо да Винчи – Добрич”

leonardokindergarden@gmail.com

info-800115@edu.mon.bg