Заповед за дистанционно обучение в гимназиален етап

Заповед на директора на училището за преминаване в дистанционна форма на обучение на учениците от гимназиален етап.