Нашите учители

Нели Николаева

Нели Николаева

Директор на ЧСУ "Леонардо да Винчи"
Боряна Димитрова

Боряна Димитрова

Зам. директор на училището, учител по немски език
Петя Павлова

Петя Павлова

Директор на детска градина, логопед
Благовестта Коева

Благовестта Коева

Учител по английски език
Диана Драганова

Диана Драганова

Начален учител
Мария Ангелова

Мария Ангелова

Учител по български език и литература
Рени Игнатова

Рени Игнатова

Учител по изобразително изкуство, технологии и предприемачество
Детелина Василева

Детелина Василева

Учител по български език и литература, по музика в Начален етап
Красимира Минчева

Красимира Минчева

Учител по биология
Петър Пенев

Петър Пенев

Учител по физическо възпитание и спорт
Адриана Вълчева

Адриана Вълчева

Учител по български език и литература
Иван Кадийски

Иван Кадийски

Учител по география
Златина Живкова

Златина Живкова

Учител по английски език
Галина Минчева

Галина Минчева

Учител по история и цивилизации
Павел Стоянов

Павел Стоянов

Учител по английски език
Деян Димчев

Деян Димчев

Учител по химия