Европейски ден на солидарност между поколенията

С посещение в Дом за стари хора – Добрич, отбелязаха Европейския ден за солидарност между поколенията учениците от Начален етап на Частно средно училище “Леонардо да Винчи”. 

Децата представиха пред своите нови приятели драматизация на приказката “Старите хора”, поуката от която е, че възрастните трябва да се уважават, защото носят в себе си мъдростта на времето.

Срещата продължи с малък концерт, в който учениците попяха и посвириха, а след това поднесоха и подаръци на своята благодарна публика, която ги аплодира.