За децата от 3 до 7 годишна възраст работи целодневна детска градина “Леонардо”, която е неделима част от училище “Леонардо да Винчи”. Предучилищните програми са интегрирани в общия образователен подход на училището, който творчески съчетава традиционни и модерни образователни подходи.

Удостоверение от Министерство на образоваието и науката за вписване в Регистъра на институциите в системата на училищното и предучилищното образование.