Делян Димитров е победител в национален конкурс Super Stem

Делян Димитров е Националният победител в 4-тия Национален конкурс SUPER STEM България 2020. В конкуренция с над 200 проекта на ученици от цяла България проектът “Smart School Bell”/ “Умен училищен звънец” беше определен като пример за “проблемно- базирано” обучение и сътрудничество между университет (ШУ) и училище.