График за консултации

Публикуван е актуалният график за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети през първи учебен срок, на учебната 2022/2023 година.

Графикът може да бъде намерен тук.