Обучение в гимназия

Прием

Учебни планове

Такси

ЧСУ „Леонардо да Винчи“ е профилирано училище по чужди езици, математика, природни науки и технологии. Училището има издаден от МОН лиценз за профили: 

Чуждоезиков,

Математически,

Природни науки,

Софтуерни/Хардуерни науки.

Гимназиалното обучение преминава през два самостоятелни етапа- Първи гимназиален етап и втори гимназиален етап.

Всеки един от етапите завършва с полагане на НВО/ДЗИ.