Виртуална мобилност

От 15.02.2021 година до 19.02.2021 година учениците и учителите в Гимназиалният

департамент на ЧСУ „Леонардо да Винчи“ са домакини на виртуална мобилност с партньорски училища от Полша, Италия, Турция и Хърватия по проект „Приложение на информационните технологии в традиционното и дистанционно обучение“, Програма Еразъм+.

Проектът, който стартира през 2018 година, има за цел да се развият уменията и подобрят знанията на учениците и учителите в приложението на ИТ в учебните часове по природни науки, математика, литература и изкуства.

Настоящата мобилност включва разработването от учениците на уеб страници по определена тема и вграждане в страниците на предварително поставени задачи. Мото на виртуалната среща на партньорите е „Надеждата“. Надеждата в доброто, в науката, в партньорството. Бялата лястовица като символ на надеждата присъства в поставените на учениците задачи, сред които са превод на съответните езици на партньорите на цитати от разказите на Йовков и разработване на образователни маршрути. Сред задачите е включена и станалата популярна в ЧСУ „Леонардо да Винчи“- виртуална галерия, както и приложение за телефон с информация за локацията на партньорските училища. За гост лектор по проекта е поканен експерт по уеб дизайн  Николай Маринов.

По думите на партньорите подобна среща, с участие над 80 ученици във виртуалното пространство е истинско предизвикателство и пример за изградено вече партньорство. Всички разработени тематични материали по проекта ще бъдат достъпни за ползване от желаещи училища и учители.