Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Разпределение по стаи на участниците от 1 до 12 клас в Коледното Математическо Състезание на 09 декември 2017 год. в Добрич.

07.12.2017 Разпределение по стаи на участниците от 1 до 12 клас в Коледното Математическо Състезание на 09 декември 2017 год. в Добрич.

вижте цялата новина
Актуализираните ранглисти след Математически турнир "Черноризец Храбър" към 11.11.2017

19.11.2017 Актуализираните ранглисти след Математически турнир "Черноризец Храбър" към 11.11.2017

вижте цялата новина
Класиране на Математически турнир "Черноризец Храбър"("Празненството на победителите" на 14.11. в 16 часа):

06.11.2017 Класиране на Математически турнир "Черноризец Храбър"("Празненството на победителите" на 14.11. в 16 часа):

вижте цялата новина