Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

28.10.2020 Заповед за дистанционно обучение в гимназиален етап

Заповед за дистанционно обучение в гимназиален етап

Заповед на директора на училището за преминаване в дистанционна форма на обучение на учениците от гимназиален етап.


Седмица на програмирането в ЧСУ "Леонардо да Винчи" вижте цялата новина 28.10.2020
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID вижте цялата новина 28.10.2020