Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

17.01.2020 Как развиваме ключови умения на 21-ви век?

Как развиваме ключови умения на 21-ви век?

 Развиване на ключови умения на 21-ви век по време на Дейности по интереси в ЧОУ "Леонардо да Винчи":

- ОБРАЗОВАТЕЛНА ДРАМА (Лично развитие, Комуникационни умения, Креативност, Работа в екип, Емоционална интелигентност);
- КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ (Дигитална грамотност, Комуникационни умения, Работа в екип, Математическа грамотност, Лично развитие);
- ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА (Работа в екип; Умения за учене; Комуникационни умения; Критическо мислене; Емоционална интелигентност);
КНИГА-ИГРА Приказка-игра: Голямото приключение на малкото таласъмче (Четивна грамотност; Работа в екип; Умения за учене; Емоционална интeлигентност; Дигитална грамотност);

- САМООРГАНИЗИРАНО УЧЕНЕ - образователен метод (Умения за учене, Работа в екип, Дигитална грамотност, Четивна грамотност, Критическо мислене, Научна грамотност, Комуникационни умения, Лично развитие);
- ЕЖЕСЕДМИЧНИ ОЛИМПИАДИ за развиване на супер сили (Четивна грамотност, Критическо мислене, Креативност, Умения за учене);
- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и ЙОГА ЗА ДЕЦА;
- ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПРИРОДАТА И ДРУГИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ.

И още:
Международни проекти, Математическа школа, Спортни постижения, Подготовка за езикови сертификати, Клуб на знаещите ("Какво? Къде? Кога?"), Творчески работилници, Месене на хляб, Кариерно ориентиране, Тенис на корт, Музикални инструменти или с други думи - нашата "МАЛКА УМНА УСТОЙЧИВА УЧИЛИЩНА ЕКОСИСТЕМА", която в 21-ви век разчита не само на STEM, но на STEAM, ЕКО и общностно развитие.

 


Лятна академия вижте цялата новина 17.01.2020
Виртуална изложба вижте цялата новина 17.01.2020