Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

05.11.2019 Класиране на Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2019 г. в област Добрич.

Класиране на Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2019 г. в област Добрич.

 Класиране на Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2019 г. в област Добрич. „Празненството на победителите”  ще бъде на 19 ноември 2019 г. (вторник) от 16:30 часа в ЧСУ. На него са поканени всички класирали се от 1 до 6 място участници, техните родители и учители.


Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“ вижте цялата новина 05.11.2019
Как развиваме ключови умения на 21-ви век? вижте цялата новина 05.11.2019