Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

28.10.2019 Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2019 г. в област Добрич.

Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2019 г. в област Добрич.

 Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2019 г. в област Добрич.


Виртуална изложба вижте цялата новина 28.10.2019
Прием в Частно средно училище "Леонардо да Винчи" вижте цялата новина 28.10.2019