Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

18.06.2019 Тържествено изпращане на Випуск 2019

Тържествено изпращане на Випуск 2019
Актуализираните ученически ранглисти по математика в Добрич след Математическия турнир „Черноризец Храбър” 2019 г. вижте цялата новина 18.06.2019
Класиране на Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2019 г. в област Добрич. вижте цялата новина 18.06.2019