Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

10.05.2019 Актуализираните ученически ранглисти по математика в Добрич след Великденското Математическо Състезание от 20 ап-рил 2019 г. =>

Актуализираните ученически ранглисти по математика в Добрич след Великденското Математическо Състезание от 20 ап-рил 2019 г.  =>

 Актуализираните ученически ранглисти по математика в Добрич след Великденското Математическо Състезание от 20 април 2019 г.    => 


Актуализираните ученически ранглисти по математика в Добрич след Математическия турнир „Черноризец Храбър” 2019 г. вижте цялата новина 10.05.2019
Класиране на Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2019 г. в област Добрич. вижте цялата новина 10.05.2019