Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

27.02.2019 Отбелязваме Ден на розовата фланелка в училище - световен ден за борба с тормоза в училище.

Отбелязваме Ден на розовата фланелка в училище - световен ден за борба с тормоза в училище.
Тържествено изпращане на Випуск 2019 вижте цялата новина 27.02.2019
Отлично представяне на Националния турнир по ИТ вижте цялата новина 27.02.2019