Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

28.11.2018 Разпределение по стаи за Математически турнир „Иван Салабашев” 01 декември 2018 г. в област Добрич.

Разпределение по стаи за Математически турнир „Иван Салабашев” 01 декември 2018 г. в област Добрич.

 Разпределение по стаи за Математически турнир „Иван Салабашев” 01 декември 2018 г. в област Добрич.


Тържество на победителите вижте цялата новина 28.11.2018
Класиране на Коледното Математическо Състезание 08 декември 2018 г. в област Добрич. вижте цялата новина 28.11.2018