Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

07.11.2018 Класиране на Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.

Класиране на Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.

 Класиране на Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.

 „Празненството на победителите” ще бъде на 14 ноември 2018 г. (сряда) от 16:00 часа. На него са поканени всички класирали се от 1 до 6 място участници, техните родители и учители.

В поредицата от три  национални състезания по математика следват:

МТ „Иван Салабашев”

на 1 декември 2018 г.(събота) и

Коледното математ. състезание на

 8 декември 2018 г.(събота)

в Частно училище „Леонардо да Винчи”, повече информация на 0898-621-455.

      Часовете за провеждане на МТ „Иван Салабашев” са:

от 08,00 до 09,00 часа (за I клас) и

от 10,00 до 12,00 часа (за II-XII клас).

    Часовете за провеждане на Коледно матем. състезание са:

от 08,30 до 10,00 часа (за I и II клас) и

от 11,00 до 13,00 часа (за III-XII клас).


Тържествено изпращане на Випуск 2019 вижте цялата новина 07.11.2018
Отлично представяне на Националния турнир по ИТ вижте цялата новина 07.11.2018