Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

30.10.2018 Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.

Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.

 Разпределение по стаи за Математически турнир „Черноризец Храбър” 01 ноември 2018 г. в област Добрич.


Информационна среща за прием в 1-ви клас вижте цялата новина 30.10.2018
Отбелязваме Ден на розовата фланелка в училище - световен ден за борба с тормоза в училище. вижте цялата новина 30.10.2018