Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

12.12.2017 Класиране на Коледното Математическо Състезание 2017 г. в област Добрич. „Празненството на победителите” ще бъде на 20 де-кември (сряда) от 15:3

Класиране на Коледното Математическо Състезание 2017 г. в област Добрич. „Празненството на победителите” ще бъде на 20 де-кември (сряда) от 15:3

Класиране на Коледното Математическо Състезание 2017 г. в област Добрич.„Празненството на победителите” ще бъде на 20 декември (сряда) от 15:30 часа. За него ще получат покани всички класирали се от 1 до 6 място участници. Поканени са и техните родители и учители.


Тържество на победителите вижте цялата новина 12.12.2017
Класиране на Коледното Математическо Състезание 08 декември 2018 г. в област Добрич. вижте цялата новина 12.12.2017