Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

07.12.2017 Разпределение по стаи на участниците от 1 до 12 клас в Коледното Математическо Състезание на 09 декември 2017 год. в Добрич.

Разпределение по стаи на участниците от 1 до 12 клас в Коледното Математическо Състезание на 09 декември 2017 год. в Добрич.

 Разпределение по стаи на участниците от 1 до 12 клас в Коледното Математическо Състезание на 09 декември 2017 год. в Добрич.


Тържество на победителите вижте цялата новина 07.12.2017
Класиране на Коледното Математическо Състезание 08 декември 2018 г. в област Добрич. вижте цялата новина 07.12.2017