Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

26.05.2017 Математическите ранглисти на учениците в област Добрич след 1 май 2017 год.

Математическите ранглисти на учениците в област Добрич след 1 май 2017 год.

Публикуваните тук ранглисти са актуализираните след Великденското математическо състезание от 22 април 2017 и няма да се променят до месец октомври.


Класиране на Математически турнир "Черноризец Храбър"("Празненството на победителите" на 14.11. в 16 часа): вижте цялата новина 26.05.2017
Разпределение по зали на участниците в Математически турнир "Черноризец Храбър" вижте цялата новина 26.05.2017