Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Седмица на програмирането в ЧСУ "Леонардо да Винчи"

23.10.2020 Седмица на програмирането в ЧСУ "Леонардо да Винчи"

Седмица на програмирането в ЧСУ "Леонардо да Винчи" 2020 г.
вижте цялата новина
Заповед за дистанционно обучение в гимназиален етап

28.10.2020 Заповед за дистанционно обучение в гимназиален етап

Заповед за дистанционно обучение в гимназиален етап
вижте цялата новина
УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID

19.08.2020 УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ОТКРИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕБНАТА 2020-2021
ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID
вижте цялата новина